Fotoalbum klik HIER

 

Proclamatie Z.D.H Prins Huub d’n Urste van de Waggelaars 1998

Weej Prins Hubb d’n Urste, Prins carnaval beej de gra.sie van alle Waggelaars en 60 plussers, as activen ópvolger van oonzen “ollie” – Prins Piet d’n derde, geboare ien de Gennepse Heij ien 1937 as alste zoon van Hen Kroon en Riek Blenckers, ópgegroeid ien alle, wel en nie toega.nkelukke straote, grootheerser aover alle sorte moie musse, wonende ien de vogelbuurt, prominent commanda.nt van ‘r oera.lde Martinus-gi.ld, gepensioneerd ridder van de page, de bra.ndweer en Vitesse, onbezoldi.gd acoliet van onnzen Déke,

laote wete an alle vastelaoves gekke die ’t wille heure, de volgende benoemingen te hebbe gedaon:

As mien Prinses: mien eige vrouw Hannie van aover de maos uut Beugen.
As urste adjuda.nt: Piet van Treeck
As twédde adjuda.nt: Piet Willems
As ceremoniemè.ster: Frits Roosenboom.

Verder blieft alles ze-as ’t was en heb ik de volgende proclamatie uutgevaordigd:

1e Plezier make motte toch nog a.ltied eiges doe.n
2e Dér meug op alle pletse worre geda.nst, gezónge en gevreejd
3e Dér keumt nog énnen tied dat ’t aaltied vastelaovend is
4e As ge nów gek duut, dan duude nog nie gek genoeg
5e Nao de vastelaovend keu.nde nog tied zat viende um te gaon visse
6e mar zóndaags motte oki nog mei naor Vitesse gaon Kie.ke
7e Gillie ziet mit pensioen, of ien de vut, dus deenk an óllie aalde but
8e As ge iets wi.ld wete aover musse, kom dan mar beej mien buurte
9e Zo ge nog iets a.nders wi.ld , gaot dan mar beej ’t Gi.ld
10e As ge ów lopt te verve.le keunde nog aaltied de kerk dwiele
11e Ge mot gen café beginne, daor is gen gaon mèr mit te spinne

Aldus vörgeléze en goe.d begrepe, gedaon te Gennep den 26e jannewaorie1900 + 9 x 11 – 1

Mien leus vör dees daag is:

Mak mit carnaval veul plezier en gein, v”r groot en klein wördt de vastelaovend dan fijn.