Geschiedenis van de Carnavalsclub voor 50+ “de Waggelaars”

Over de Carnavalsclub de Waggelaars is weinig of niets in het archief of van dien aard bijgehouden. Het enige houvast wat er nog van is, een stukje briefpapier met onderaan de tekst “Opgericht 1970 door Burgemeester Gilissen en Wethouder Peters”;

In 1970 vond de toenmalige Burgemeester Gilissen en Wethouder Peters dat er met de carnavalsperiode iets gedaan moest worden voor de oudere mensen in Gennep. In een uitgave van de carnavalsclub “de Waggelaars” van de bejaardenbond St. Norbertus te Gennep, op de eerste pagina stonden zestien namen van de oprichters en de datum van oprichting 2 februari 1970. Destijds bestond het eerste bestuur uit Piet Gartsen (voorzitter), Willie van Tankeren (secretaris) en Hen Thissen (penningmeester).
Het eerste carnavalsbal van de Waggelaars werd in 1971 georganiseerd en Jan Dohmen werd de eerste Prins. Wel aardig om te memoreren is dat het eerste budget toen fl. 563.00 zijnde
fl. 338.00 aan giften en fl. 225.00 aan entreegelden bedroeg. Hotel “de Kroon” was de plaats waar de club carnaval vierde. In 1982 werd Piet Smits als Prins Piet II gekozen, waarbij hij tevens werd benoemd tot secretaris/penningmeester. Vanaf toen ging het crescendo met de club. Ook werd toen in goed onderling overleg de band met de Bejaardenbond verbroken en gingen “de Waggelaars” als zelfstandige club verder. Vanaf die tijd werd er ook geen entree gevraagd voor het carnavalsbal. Na het overlijden van de heer Smits in 1998 werd door de leden in een speciaal hiervoor bijeengeroepen vergadering besloten over te gaan tot het notarieel vast leggen van de statuten, waardoor “de Waggelaars” een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid werd. Tevens liet men de club inschrijven bij de Kamer van Koophandel. In 1992 werd Toon Hofmans benoemd tot Voorzitter en Vorst als opvolger van Hen Bongers en bleef dit tot 2002, waarna Henk Fransman hem opvolgde als Vorst en Johnny Claassen als nieuwe Voorzitter en Frans Teunissen penningmeester bleef. In 2005 werd Gerwin van den Heuvel benoemd tot Vorst als opvolger van Henk Fransman. Het huidige bestuur bestaat uit, Michiel Ponjee als voorzitter, Pieter Lamers als Vorst en secretaris en Peter van Ginkel als penningmeester. De Waggelaars groeide uit tot een waardige en traditionele club voor de Gennepse gemeenschap. De club heeft dan ook niet stil gezeten. Met het bezoeken van recepties, meedoen in de optocht, jeugdboerenbruiloft, bezoek en optreden in zorgcentrum Norbertushof en naar diversen andere carnavalsactiviteiten zowel in de Gemeente als daarbuiten. De club heeft in die periode ook aan verjonging gedaan, er werden personen van rond de zestig jaar benaderd om zich bij de club aan te sluiten. In 2003 met het 33 jaar bestaan werd het “Waggelaarslied” gepresenteerd, muziek en tekst geschreven door Mat en William Keijsers. Hier bleef het niet bij, nadat Hotel de Kroon ging sluiten werd het Prinsenbal op de maandagavond verplaatst naar de feestzaal van Pica Mare. En dat is toch ieder jaar voor de club het hoogtepunt met het uitkomen van de nieuwe Prins, optredens van artiesten, dansgardes en een geweldige loterij. Er werd een Residentieavond georganiseerd met de uitbater(s) van “de Dragonder”, wat tot op heden een groot succes is. Sinds enkele jaren houden de Waggelaars ook een drukbezochte Prinsenreceptie. In 2008 werd de naam gewijzigd in Carnavalsclub voor 50+ “de Waggelaars”. In 2011 een nieuwe Prinsenwagen gekocht en door eigen leden opgeknapt. De club gaat ook met de tijd mee en heeft dan ook een eigen website; www.waggelaars.nl, waar men kan volgen en zien wat de club allemaal doet tijdens het carnavalsseizoen.

De leus van de club is:
Loat ’t ter krölle, van Gennep tot ien Kölle